Coaching

Coaching is veel meer dan het voeren van een goed gesprek. Het is een doelgericht proces waarbij de gecoachte op een gestructureerde wijze wordt gemotiveerd tot effectief gedrag.

Door interactie met de coach wordt bewustwording gecreëerd van de mogelijkheden tot groei en het vertrouwen in eigen kunnen vergroot.

Coaching gaat uit van de wetenschappelijk onderbouwde principes van positieve psychologie, waarbij verandering mogelijk wordt door de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Binnen een coachingstraject is er sprake van een gelijkwaardige relatie gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en/of professionele bekwaamheid. Coaching is géén gedragstherapie om psychische blokkades of mentale problemen aan te pakken. Daarvoor zijn goed opgeleide counselors en gedragstherapeuten de aangewezen personen.